Eesti Mesinduse Koostöökogu

Eesti Mesinduse Koostöökogu on 19. detsembril 2014 loodud omavahelise koostöö ja mesinduse, kui majandusharu, edendamiseks mõeldud avatud ja demokraatlik ühingute koostöövorm, mille peamiseks eesmärgiks on Liikmete omavaheliste arutelude tulemusena kujundada võimalikult ühised ja selged seisukohad suhtlemiseks partneritega nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris. EMK on Eesti riigiasutustele partneriks mesindust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja täiendamisel. EMK töövormiks on Liikmete esindajate koosolekud. EMK teeb huvipakkuvates valdkondades koostööd Eesti kutseõppeasutuste ja kõrgkoolidega.

EMK on avatud koostööks teiste Eesti mesindusorganisatsioonide ning tolmeldajate kaitsega tegelevate organisatsioonidega.

Valdkonnad, millele EMK soovib keskenduda, on järgmised (loetelu pole lõplik ja võib muutuda):

  • Mesilaste tervis, sh. veterinaarabi ja taimekaitsega seotud küsimused;
  • Eesti meeturu korrastamine;
  • Põllumajandustoetused meetootjatele – optimaalse tarutoetuse mudeli väljatöötamine
  • Eesti mahemesinduse nõuete ühtlustamine Euroopa Liidu reeglistikuga
  • Eesti meetootmise arengukava 2015-2020 väljatöötamine

Kontakt: mesinduskogu(@)gmail.com